Vítejte na našem webu

Co to je DYS-centrum?
Dys-centrum je spolek, dříve občanské sdružení, s regionální působností. Tým odborníků - speciálních pedagogů a zkušených praktiků je připravený pomoci dětem předškolním i školním, jejich rodičům i pedagogům s problematikou specifických poruch učení a chování.

Jaká je náplň DYS-centra?

 • nápravná péče pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení (problémy se čtením, psaním, počítáním, cizími jazyky) od MŠ až po maturitu
 • poradna pro rodiče - zaškolení a metodické vedení v nápravné péči
 • poradna a vzdělávání pro pedagogické a výchovné pracovníky
 • program pro děti předškolního věku (především pro děti s odkladem školní docházky, ale nejen pro ně)
 • program pro děti prvních tříd
 • připravujeme i aktivity pro volný čas dětí
 • prodáváme pomůcky se zaměřením na práci s dětmi s poruchami učení a chování vhodné jak pro děti a rodiče, tak pro učitele do hodin s integrovanými žáky

Zabýváme se dětmi s poruchami učení a chování. Víte, co to jsou specifické vývojové poruchy učení?
Jsou to poruchy, které se objevují především u školních dětí. Nedaří se jim učit číst, psát, počítat za pomoci běžných vyučovacích metod tak, jako jejich vrstevníkům, i když nad učením tráví daleko více času než oni.

Odborníci hovoří o:

 • dyslexii (porucha čtení)
 • dysgrafii (porucha psaní)
 • dysortografie (porucha zvládání pravopisu)
 • dyskalkulii (porucha zvládání matematických dovedností)
 • ale také dyspraxii, dyspinxii nebo dysmúzii.

 

Upozornění návštěvníkům

DYS - centrum Žďár nad Sázavou  otevřelo od září 2015 své nové pracoviště v ulici Dolní - středisko Mudr. Košťálové ve Žďáře nad Sázavou.

Novinky

Pro odborná pracoviště

03.01.2016 14:57
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při...

Webová prezentace byla spuštěna

17.11.2015 21:21
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.