Informace o nás

Kdo pracuje v  DYS-centru?
Tým odborníků - speciálních pedagogů a zkušených praktiků je připravený pomoci dětem předškolním i školním, jejich rodičům i pedagogům s problematikou specifických poruch učení.
Dvě pracovnice mají vystudovánu speciální pedagogiku na VŠ v Olomouci, jedna studuje speciální pedagogiku v Brně, 5 kolegyň má kurzy pro práci s dětmi s poruchami učení. Ostatní kolegyně jsou výbornými praktičkami ve školství.

Máme certifikáty na programy KUPREV, KUPOZ, Metoda dobrého startu, dyslektický asistent, lektor pro osobnostně sociální výchovu . Jsme součástí Asociace DYS-center ČR a spolupracujeme především s DYS-centrem Praha.

 


Jakou formou pracujeme?
Naše Dys-centrum neprovádí diagnostiku, ale vždy se opírá o závěry a doporučení z odborných pracovišť, která mají v náplni provádět diagnostiku (nejčastěji pedagogicko psychologická pracoviště nebo pracoviště klinická). Následně po rozhovoru se zákonnými zástupci stanovíme individuální plán nápravy. Rodiče i dítě jsou s ním seznámeni. Docházejí na konzultace 1x za 14 dní.
 

 

Naši zákazníci

Našimi klienty jsou:

  • děti předškolního věku, kteří mají odloženou školní docházku
  • žáci základních škol od 1. do 9. třídy
  • studenti s poruchou učení, kteří se připravují k maturitě
  • děti s ADHD v mladším školním věku

 

Historie projektu

Dys-centrum vzniklo jako občanské sdružení s regionální působností v roce 2002. Své sídlo mělo na 2.Základní škole ve Žďáře nad Sázavou.

Od září 2015 jsme otevřeli nové pracoviště na ulici Dolní 1737/11 ve Žďáře nad Sázavou, přijali nové stanovy a nový přídomek - zapsaný spolek.

Při svém založení mělo občanské sdružení 11 členek, v současné době má zapsaný spolek 13 členek. Kromě práce pro DYS-centrum mají vlastní zaměstnání v různých školských zařízeních - od mateřských škol po základní školství.