Pro odborná pracoviště

03.01.2016 14:57

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli

Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při nápravě poruch učení a chování u dětí.

Jsme spolek s třináctiletou působností a naší náplní práce jsou činnosti zaměřené na nápravu specifických poruch učení a chování.

Snažíme se prohlubovat spolupráci mezi pedagogy a rodiči dětí se specifickými poruchami učení a chování.

Poskytujeme konzultační a reedukační pomoc rodinám dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku s diagnostikovanou poruchou učení.

Prodáváme publikace a odborné materiály týkající se nápravy poruch učení, chování, rozvoje řeči a řečových dovedností vhodné i pro hodiny integrace.

 

Diagnostiku klientů sami  neprovádíme, ale využíváme závěry a doporučení odborných pracovišť k tomu určených. Stavíme podle nich individuální program, který přizpůsobíme aktuální situaci dítěte ve škole, nabídneme pracovní materiály. Setkání s rodiči a dítětem probíhají 1x za 14 dní a jsou hrazeny klienty.

 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, prosím informujte ostatní učitele a rodiče Vašich žáků o naší činnosti.

 

Další informace rodičům ochotně sdělíme na telefonních číslech nebo e-mailových adresách.

 

Konzultační den v poradně:      středa   15.00 – 17.00

Individuální domluva:     

Mgr. Helena Černá – 723 996 775; helena.cerna.cr@gmail.com

                        Mgr. Renata Skořepová – 604 336 423;rskorepova@2zszdar.cz

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost tomuto dopisu a těšíme se na spolupráci.

H.Černá a R. Skořepová

Ve Žďáře nad Sázavou 25.11.2015